MyDiet och MyIntolerance – DNA test på svenska

DNA test på svenska

MyDiet och MyIntoleranceDNA test på svenska

MyDiet och MyIntolerance, två DNA test på svenska för dem som vill hålla sin vikt och vill veta mer om sin kropp. Overgenes Scandinavia AB säljer DNA-tester för dem som är måna om sin hälsa och vill prestera maximalt i sin idrott. Därför tar man hjälp av vanliga tops för att samla in dna, det är enkelt och tar mindre än en minut. Beroende på val av test så får personen olika råd. Råd som består av hur individen kan anpassa sin kost, sina kosttillskott och träningen utifrån sina unika egenskaper. ”Det finns ingen diet som passar alla, det samma gäller träningsupplägg, säger Peter Rybäck, VD och grundare till bolaget.

Peter fortsätter och säger. ”Vi alla är unika, kroppen tar upp och bryter ner kolhydrater, proteiner och fetter på olika sätt. Det samma gäller träning, vi reagerar olika på träning och har därför olika behov vad gäller återhämtning som exempel.” 

Det är viktigt att göra våra rapporter lättolkade. Därför har vi nu två av våra DNA tester på svenska, MyDiet och MyIntorerans. Sport Genetics rapport är på engelska men rekommendationerna får man på svenska. Vi informerar våra följare så fort även denna rapport kommer på svenska i sin helhet.

Overgenes har tre enkla DNA test som passar de flesta

MyDiet, testet för den som vill hålla sin vikt eller är mån om sin allmänna hälsa. Sport Genetics, testet för den som vill maximera sin idrottsprestation genom att anpassa kost, kosttillskott och träning utifrån sina unika förutsättningar. MyIntolerance, testet för både barn och vuxna som har besvär med magen. Visar risken för intolerans mot gluten, laktos och fruktos.

Nutregenetik

Nutrigenetik är det forskningsområde som handlar om våra genetiska egenskaper och hur de kan påverkas av kost. Med andra ord identifierar nutrigenetiken förändringar i DNA som kan vara förknippade med skillnader mellan individer som inte är synliga för blotta ögat som t ex hårfärg är. Som ett exempel, genom nutrigenetik kan vi veta varför två individer som intar samma livsmedel och samma mängd har olika blodkolesterol och blodtrycksnivåer. Nutrigenetiken ger oss kunskap om särdragen hos en person och utifrån detta anpassar man den individuella kosten.

Om Overgenes

OverGenes grundas 2017 efter en sammanslagning av två företag, Sabartech och Sequencing Multiplex för att utveckla enkla DNA-tester. Grundarna är entreprenörer med erfarenheter från bioteknologi, bioinformatik, databearbetning och genetisk diagnostik. Overgenes har utvecklat en unik patenterad teknologi, Eosal (Easy One Step Amplification) för att analysera DNA.

OverGenes Scandinavia AB grundades 2018 och har rättigheterna till OverGenes DNA-tester i de nordiska länderna. Bolaget består av entreprenörer med internationell erfarenhet från medicinsk diagnostik och läkemedel.