DNA-test och Syre

DNA-test och syre

Träna efter generna DNA-test och syre, hur hänger detta ihop? Om du vill maximera din idrottsprestation så har Overgenes ett DNA-test för dig. Sport Genetics, analyserar många egenskaper, bland annat kroppens förmåga att arbeta i en syrefattig…
DNA-test och mjölksyra

DNA-test och mjölksyra

Träna efter generna DNA-test och mjölksyra, hur hänger detta ihop? Maximera din idrottsprestation med DNA-testet Sport Genetics som analyserar kroppens egenskaper. T ex så analyserar det kroppens förmåga att ta hand om mjölksyra. Håller…
DNA-test och nitrater

DNA-test och nitrater

Träna efter generna DNA-test och nitrater, hur hänger detta ihop? Om du vill maximera din idrottsprestation så har Overgenes ett DNA-test för dig. Sport Genetics, analyserar många egenskaper, bland annat om blodkärlen drar sig samman och…
DNA-test och antioxidanter

DNA-test och antioxidanter

Träna efter generna DNA-test och antioxidanter, hur hänger detta ihop? Om du vill maximera din idrottsprestation så har Overgenes ett DNA-test för dig. Sport Genetics, analyserar många egenskaper, bland annat cellernas egenskaper och risker…
DNA-test och energiutnyttjande

DNA-test och energi

Träna efter generna DNA-test och energi, hur hänger detta ihop? Om du vill maximering din idrottsprestation så har Overgenes ett DNA-test, Sport Genetics, som bland annat analyserar hur cellerna tar till vara och lagrar energin. Testet vänder…
DNA-test för att maxa prestation

DNA-test för att maxa prestationen

Träna efter generna DNA-test för att maxa prestationen, finns det? Om du vill maximering din idrottsprestation så har Overgenes ett DNA-test, Sport Genetics, som bland annat ger dig information om hur din kropp kropp omvandlar fett till energi.…
DNA-test för kost och träning

DNA-test för kost och träning

Träna efter generna DNA-test för kost och träning? Om du vill maximering din idrottsprestation, då har Overgenes ett DNA-test för dig, DNA-testet Sport Genetics. Testet vänder sig till idrottare eller personer som lever ett fysiskt aktivt…
DNT-test och mitokondrier

DNA-test och mitokondrier

Träna efter generna DNA-test och mitokondrier, hur hänger detta ihop? Om du vill maximering din idrottsprestation så har Overgenes ett DNA-test, Sport Genetics, som bland annat ger dig information om hur mitokondriens funktion. Testet vänder…
DNA-test och kreatin

DNA-test och kreatin

Träna efter generna DNA-test och kreatin, hur hänger detta ihop. Om du vill maximering din idrottsprestation så har Overgenes ett DNA-test, Sport Genetics, som är intressant. Det vänder sig till dem som idrottar eller lever ett fysiskt…
DNA-test och aminosyror

DNA-test och aminosyror

Träna efter generna DNA-test och aminosyror, hur hänger detta ihop. Om du vill maximering din idrottsprestation så har Overgenes ett DNA-test, Sport Genetics, som är intressant. Det vänder sig till dem som idrottar eller lever ett fysiskt…