DITT DNA-TEST ÄR HÄR!

,
Ditt DNA-test

Artikel i Moore oktober 2019

Vi är ju alla unika och kroppen tar upp och bryter ner kolhydrater, proteiner och fetter på olika sätt. Det samma gäller träning, vi reagerar olika på träning och har därför olika behov vad gäller återhämtning som exempel. Vad gör man då? Lösning finns, ditt DNA-test finns här!

Ett bra alternativ är då att man gör ett DNA-test för att se vad som passar just mig.

Man hjälp av vanliga tops för att samla in dna, det är enkelt och tar mindre än en minut. Beroende på val av test så får personen olika råd. Råd som består av hur individen kan anpassa sin kost, sina kosttillskott och träningen utifrån sina unika egenskaper. Det betyder att ditt DNA-test är här.

Marknaden för olika DNA-tester med tops växer snabbt. Men vad ska vi med all information till? Om jag har risk för en viss sjukdom som det inte finns medicin till, varför skall man då ta reda på risken?

Men, det finns även andra tester. Det är därför vi tagit en närmare titt på några av marknadens tester som analyserar kroppens egenskaper som vi faktiskt själva kan påverka, med kost, kosttillskott och träning.

Ditt DNA-test, hur pålitligt är det?

Ja, det finns kritiker, men de är framförallt kritiska till vad man lovar i sin marknadsföring.

Vi har testat Overgenes DNA-tester MyDiet, Sport Genetics och MyIntolerance som vänder sig till olika kundkategorier.

Dessa DNA-testet fungerar precis som de tester man tar när man går sin doktor. Doktorn tar först reda på vilken diagnos patienten har, för detta använder man ett “diagnostiskt” verktyg. När diagnosen är klar bestämmer man vilken behandling eller medicinering som personen skall ha. Behandlingen och medicineringen anpassas efter patientens situationen och målsättning.

Precis så fungerar DNA-tester. Baserat på vem man är och i vilken fas i livet man är så blir handlingsplanen olika.

Viktigt är det då att man engagerar en expert inom området för kost och tärning. DNA-testerna är ett verktyg för dem som få mer insikt om sin kropp. Vi alla är olika och reagerar olika på mat och träning. Insikten från testerna kan användas för dem som vill prestera optimalt i sin idrottsgren (elit eller motionär), eller om man vill hålla reducera eller hålla sin önskade vikt.

Ett verkligt revolutionerande grepp inom hälsa och idrott. Kolla mer på t.ex. overgenes.se

Se hela artikeln Moore.