”Mer insikt om mig själv”

Sport Genetics DNAtest

DNA-test för mer insikt om dig själv

Fler och fler vill göra DNA-tester, skälen till detta är olika. Därför utvecklar Overgenes olika DNA-tester som belyser vad som är viktigt för just dig. Vissa vill ta reda på mer om sig själva då de har ett problem, t ex med sin mage, vikten eller idrottsskador. Är du är intresserad av få mer insikt om dig själv?

Exemplet Muskelskador 

Skador är en av anledningar till att just idrottare vill utföra ett DNA-test. Då vill få mer insikt om sin kropp och hur man kan anpassa sin kost och träning utefter sina egna egenskaper.

Idrottaren kan ha ett anlag för muskelfibrer med lägre motståndskraft och mindre elasticitet. Detta ökar risken för att drabbas av skador i skelettmuskeln. Om personen med den här risken råkar ut för en skada finns det risk för skadan blir mer allvarlig. Dessutom behöver personen en längre tid för återhämtning. För att förhindra muskelskador rekommenderas en balanserad mängd träning samt intag av mat som gynnar muskelåterhämtningen. Muskelåterhämtning kan påskyndas med kosttillskott då det stimulera processen som tillverkar protein återhämtningen av muskelfibrerna i kroppens vävnader. I samråd med sin tränare eller kostrådgivare kan man överväga att ta ett lämpligt kosttillskott. Dessutom är det viktigt att förhindra muskelskador genom rätt träning, som t ex excentrisk träning. Detta hjälper muskelfibrerna att anpassa sig så att muskeln blir bättre förberedd för att motstå belastning.

Filip Tronêt – ”Mer insikt om mig själv”

Filip Tronêt i VSK har tagit DNA-testet Sport Genetics Professional. Vad fick du ut av ditt test frågar vi Filip.

”Testet hjälpte mig att få en bättre förståelse för vad just JAG kan dra fördel av i form av kost, träning och tillskott för att varje dag kunna prestera på topp och återhämta mig så snabbt som möjligt”  säger Filip.

Vidare så säger han så här om varför man kan välja att ta DNA-testet Sport Genetics Professional.

”Om jag hade haft mer insikt om min kropp tidigare så hade jag förhoppningsvis kunnat undvika flera av de skador jag har haft under min karriär som fotbollsspelare. Jag rekommenderar alla som vill optimera sin prestation och skaffa sig mer kunskap om sin egen kropp att göra testet.”

Är du intresserad att få reda på mer om dig själv? Läs då mer på Sport Genetics Professional , MyDiet Genetics eller MyIntolerance.

Eller beställ ett av våra DNA-tester i vår webshop alternativt kontakta oss så vi kan sätta dig i kontakt med någon expert där du bor som distribuerar våra DNA-tester.