MyDiet

Vikthantering

Många personer svårt att hålla eller reducera sin vikt. Detta är en av anledningarna till varför vi utvecklade DNA-testet MyDiet. Dessutom är vi övertygade om betydelsen av ge personliga råd som gäller just dig och det får du i MyDiet.

Det EU finansierade projektet Food4me har publicerat studier på hur viktigt det är att få personliga kostråd. Där visar det sig att de som får personliga råd ändrar sina kostvanor i större uträckning jämfört med dem som får generella råd. Det beror på att vi är intresserade av att läsa om oss själva.  Läs mer om detta på http://www.food4me.org/.

Är du intresserad av att läsa om dig själv för att få hjälp med att leva ett hälsosamt liv? Besök oss på https://overgenes.se/my-diet/ eller kontakta oss på info@overgenes.se.